به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند وبلاگ خدمات آموزش واحد خرمشهر تا راه اندازي پرتال اطلاع رساني و خدماتي دانشگاه بصورت موقت راه اندازي شد.

كليه اخبار مربوط به عدم تشكيل كلاسها و ... در اين وبلاگ ثبت خواهد شد.

دانشجویان گرامی می توانند از طریق همین وبلاگ به سایت دانشگاه مراجعه کنند.برای انجام این موضوع به بخش پیوندها مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳ آبان۱۳۸۹ساعت 11:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس دفاع مقدس استاد عقیلی20/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:56  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس دفاع مقدس استاد عقیلی20/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:55  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد گودرزی20/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 7:48  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد یاقوتی18و19 اسفند برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳ساعت 15:13  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای عباس نیک پی17/12/93 برگزانمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:5  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد راضی پور 14/12/93 تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 7:48  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد لویمی14/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 7:46  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای بخت همت 13 اسفند 93 تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:45  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد مالکی13و14 اسفند93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:41  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد حمودی 16 اسفند لغایت 23 اسفند 93 برگزارنمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳ساعت 18:33  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای مهدی نیک پی13و14 1سفند93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳ساعت 18:30  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد محقق نیا11/12/ 93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 17:36  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهایاستاد خانم دهداری از تاریخ9/12/93 لغایت16/12/93 برگزار نمیشود

+ نوشته شده در  شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 11:58  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد علوی از تاریخ 9/12/93 لغایت 15/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 10:52  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد افضلی 9/12/93 برگزارنمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 10:47  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد غلامپور 7/12/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 11:53  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عباس نیک پی 6/12/93 برگزار میشود
+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:59  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد افضلی6/12/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:55  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد علوی5/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:53  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عبیداوی 7/ 12/ 93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:49  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد لامی نزاد این هفته4/12/93 لغایت 8/12/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:35  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد خانم دری4/12/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:5  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عباس نیک پی 3/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 12:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلیه کلاسهای روز شنبه2 / 12/93 بعلت گرد و غبار تعطیل می باشد 

+ نوشته شده در  شنبه ۲ اسفند۱۳۹۳ساعت 11:59  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد افضلی2/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۲ اسفند۱۳۹۳ساعت 10:24  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد مهدی نیک پی30 بهمن ماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ساعت 16:19  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس فارسی پیش نیاز  استاد زارع مهرجردی 29/اا/ 93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:32  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس استاد میر شکاک پزشک قانونی 1/12/ 93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 16:26  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد مقدمیان30 بهمنماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 11:33  توسط امین ثامر حسنی  |