به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند وبلاگ خدمات آموزش واحد خرمشهر تا راه اندازي پرتال اطلاع رساني و خدماتي دانشگاه بصورت موقت راه اندازي شد.

كليه اخبار مربوط به عدم تشكيل كلاسها و ... در اين وبلاگ ثبت خواهد شد.

دانشجویان گرامی می توانند از طریق همین وبلاگ به سایت دانشگاه مراجعه کنند.برای انجام این موضوع به بخش پیوندها مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه 3 آبان1389ساعت 11:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای حقوق اساسی از ساعت 15و حقوق اداری ساعت 17 در روز سه شنبه30 اردیبهشت بر گزار می شود
+ نوشته شده در  دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 9:0  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد حلفی 31/2/93 چهارشنبه برگزار نمی شود وجبرانی ان پنج شنبه1/3/93 برگزار می شود
+ نوشته شده در  دوشنبه 29 اردیبهشت1393ساعت 8:56  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد بهبهانی ۲۵ اردیبهشت بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه 23 اردیبهشت1393ساعت 15:57  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد حلفی ۲۴ و۲۵ اردیبهشت برگزار نمی شوند
+ نوشته شده در  دوشنبه 22 اردیبهشت1393ساعت 12:18  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد بهنام جلیلیان ۱۸/۲/۹۳ بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  پنجشنبه 18 اردیبهشت1393ساعت 7:41  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد حلفی ۱۷/۲/۹۳ بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه 17 اردیبهشت1393ساعت 7:36  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استادعارف رشنودی چهارشنبه مورخ۱۷/۲/۱۳۹۳ برگزار نمیشود
+ نوشته شده در  سه شنبه 16 اردیبهشت1393ساعت 19:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد محقق نیا  ۲۰ اردیبهشت  الی ۲۴ اردیبهشت بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  سه شنبه 16 اردیبهشت1393ساعت 18:38  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس خانم دری ۱۷/۲/۹۳ بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  سه شنبه 16 اردیبهشت1393ساعت 18:31  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد بهنام جلیلیان ۱۶/۲/۹۳ بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  سه شنبه 16 اردیبهشت1393ساعت 13:38  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد  خانم  شیر زاد ۱۷/۲/۹۳ بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  سه شنبه 16 اردیبهشت1393ساعت 10:48  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد گودرزی فقط سکشن ۱۷-۲۰ درتاریخ۱۶ اردیبهشت بر گزار می شود
+ نوشته شده در  سه شنبه 16 اردیبهشت1393ساعت 8:11  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای  استاد خانم شیرزاد ۱۶/۲/۹۳ بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  دوشنبه 15 اردیبهشت1393ساعت 13:57  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد قاسمی ۱۵/۲/۹۳ بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  یکشنبه 14 اردیبهشت1393ساعت 17:22  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد گرامی مقدم ۱۵/۲/۹۳ برگزار نمی شود
+ نوشته شده در  یکشنبه 14 اردیبهشت1393ساعت 17:20  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد جادری ۱۴/۲/ ۹۳برگزار نمی شود
+ نوشته شده در  یکشنبه 14 اردیبهشت1393ساعت 8:32  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد حمیل پور ۱۴/۲/۹۳ برگزار نمی شود
+ نوشته شده در  شنبه 13 اردیبهشت1393ساعت 18:43  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس استادمقصودی درتاریخ۱۳/۲/۹۳ برگزار نمی شود  وجبرانی ان پنجشنبه  ۱۸/۲/۹۳ ساعت ۱۷ بر گزار می شود
+ نوشته شده در  پنجشنبه 11 اردیبهشت1393ساعت 15:6  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس استاد حویزه  درتاریخ۱۱/۲/۹۳ برگزار نمی شود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 11 اردیبهشت1393ساعت 15:3  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد مقدسیان ۱۱/۲/۹۳ بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه 10 اردیبهشت1393ساعت 17:4  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد البوغبیش  ۱۴/۲/۹۳برگزار نمی شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه 10 اردیبهشت1393ساعت 16:21  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد حلفی۱۱/۲/۹۳ بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه 10 اردیبهشت1393ساعت 16:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد دشتی نژاد۱۵و۱۶ و۲۲ ارددیبهشت بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  دوشنبه 8 اردیبهشت1393ساعت 16:38  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد باوی ۹/۲/۹۳ برگزار نمی شود
+ نوشته شده در  دوشنبه 8 اردیبهشت1393ساعت 16:35  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عارف رشنودی پز شک قانونی  پنج شنبه  ساعت ۱۷-۲۰ بر گزار می شود
+ نوشته شده در  یکشنبه 7 اردیبهشت1393ساعت 10:14  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد چنعانی  ۷/۲ /۹۳ لغایت ۱۵/۲/۹۳برگزار نمی شود
+ نوشته شده در  یکشنبه 7 اردیبهشت1393ساعت 10:9  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد سید امیر موسوی ۸/۲/۹۳ لغایت ۱۲/۲/۹۳ بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  یکشنبه 7 اردیبهشت1393ساعت 10:4  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد خلیلاوی ۸ اردیبهشت بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  یکشنبه 7 اردیبهشت1393ساعت 10:2  توسط امین ثامر حسنی  | 
 کلاسهای استاد خانم احمدی درس اشنایی با قران ۳اردیبهشت بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  سه شنبه 2 اردیبهشت1393ساعت 17:58  توسط امین ثامر حسنی  |