به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند وبلاگ خدمات آموزش واحد خرمشهر تا راه اندازي پرتال اطلاع رساني و خدماتي دانشگاه بصورت موقت راه اندازي شد.

كليه اخبار مربوط به عدم تشكيل كلاسها و ... در اين وبلاگ ثبت خواهد شد.

دانشجویان گرامی می توانند از طریق همین وبلاگ به سایت دانشگاه مراجعه کنند.برای انجام این موضوع به بخش پیوندها مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳ آبان۱۳۸۹ساعت 11:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد محقق نیا11/12/ 93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 17:36  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهایاستاد خانم دهداری از تاریخ9/12/93 لغایت16/12/93 برگزار نمیشود

+ نوشته شده در  شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 11:58  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد علوی از تاریخ 9/12/93 لغایت 15/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 10:52  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد افضلی 9/12/93 برگزارنمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۹ اسفند۱۳۹۳ساعت 10:47  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد غلامپور 7/12/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳ساعت 11:53  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عباس نیک پی 6/12/93 برگزار میشود
+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:59  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد افضلی6/12/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:55  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد علوی5/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:53  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عبیداوی 7/ 12/ 93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:49  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد لامی نزاد این هفته4/12/93 لغایت 8/12/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:35  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد خانم دری4/12/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:5  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عباس نیک پی 3/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 12:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلیه کلاسهای روز شنبه2 / 12/93 بعلت گرد و غبار تعطیل می باشد 

+ نوشته شده در  شنبه ۲ اسفند۱۳۹۳ساعت 11:59  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد افضلی2/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۲ اسفند۱۳۹۳ساعت 10:24  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد مهدی نیک پی30 بهمن ماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ساعت 16:19  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس فارسی پیش نیاز  استاد زارع مهرجردی 29/اا/ 93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۹ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:32  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس استاد میر شکاک پزشک قانونی 1/12/ 93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 16:26  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد مقدمیان30 بهمنماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 11:33  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد لامی نزاد 28 بهمن ماه لغایت 1 اسفن برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ساعت 17:46  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای باقر زاده 27 بهمن ماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ساعت 12:55  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد خانم تربیت 27 بهمن لغایت  30 بهمن تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ساعت 12:26  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد یاقوتی27/11 /93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ساعت 12:8  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد فراس دهداری27/11/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:34  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای خانم دری 27/ 11/ 93 بر گز ار نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ساعت 9:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس استاد عبیداوی260/11/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ساعت 12:5  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استادخانم دکتر جادری 26 /11/93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ساعت 9:9  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد خلیلاوی 19 بهمن  تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 11:14  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس شیمی موادغذایی این هفته استاد رضوانی اقدم از روز دوشنبه در روز سه شنبه21 بهمن 93 ساعت 16 الی 20 برگزار می شود واصول مهندسی صنایع غذای2 در روز سه شنبه 21 بهمن ساعت 9 صبح تشکیل خواهد شد و همچنین کلاس علوم باغی استاد رضوانی اقدم درتاریخ20 بهمن بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:44  توسط امین ثامر حسنی  | 
 کلاسهای استاد حمیل پور  18 بهمن  لغایت 23 بهمن 93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۱۸ بهمن۱۳۹۳ساعت 10:36  توسط امین ثامر حسنی  |