به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند وبلاگ خدمات آموزش واحد خرمشهر تا راه اندازي پرتال اطلاع رساني و خدماتي دانشگاه بصورت موقت راه اندازي شد.

كليه اخبار مربوط به عدم تشكيل كلاسها و ... در اين وبلاگ ثبت خواهد شد.

دانشجویان گرامی می توانند از طریق همین وبلاگ به سایت دانشگاه مراجعه کنند.برای انجام این موضوع به بخش پیوندها مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه 3 آبان1389ساعت 11:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عادلپور 10اذر بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه 10 آذر1393ساعت 8:9  توسط امین ثامر حسنی  | 
 کلاسهای استاد خلیلاوی 8 اذر تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 آذر1393ساعت 12:12  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد علوی2 اذر تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 آذر1393ساعت 9:42  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد حلفی 2 اذرتشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 آذر1393ساعت 6:21  توسط امین ثامر حسنی  | 
كلاسهاي استاد عبدالرزاقي١اذرتشكيل نميشود

+ نوشته شده در  پنجشنبه 29 آبان1393ساعت 17:58  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد خانم دهداری مدنی 5 چهارشنبه 28 ابانماه  تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 آبان1393ساعت 12:41  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس استاد حمادی فقط درس مدنی 3 درروز چهارشنبه برگزار نمیشود و کلاسهای یازده صبح به بعد انجام می شوند28 ابانماه تشکیل میشود

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 آبان1393ساعت 18:34  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عبیداوی سه شنبه وچهارشنبه  27و28 ابانماه تشکیل مشود وحضور الزامی می باشد

+ نوشته شده در  دوشنبه 26 آبان1393ساعت 13:19  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای عباس نیک پی 26و27 ابانماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه 26 آبان1393ساعت 12:9  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد حلفی دوشنبه 26 ابان ماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه 26 آبان1393ساعت 5:56  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد مقدسیان 22 ابانماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 آبان1393ساعت 17:23  توسط امین ثامر حسنی  | 
استاد رجبی نزاد 21و22 ابانماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه 21 آبان1393ساعت 12:47  توسط امین ثامر حسنی  | 
 کلاسهای استاد باقر زاده20 ابانماه تشکیل نمیشود

+ نوشته شده در  دوشنبه 19 آبان1393ساعت 18:46  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد یاقوتی18 ابانماه تا 24 ابانماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه 18 آبان1393ساعت 13:7  توسط امین ثامر حسنی  | 
 کلاسهای استاد مختار  11 ابانماه تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه 11 آبان1393ساعت 10:59  توسط امین ثامر حسنی  | 
استاد حمودی ۱۰و۱۱ابانماه تشکیل نمی شود
+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 11:46  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد منصوری11 ابانماه تشکیل نمی شود
+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 11:44  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد کعبی اا ابانماه بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  شنبه 10 آبان1393ساعت 11:42  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عبیداوی پنج شنبه 8 ابانماه تشکیل نمی شود
+ نوشته شده در  پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 7:50  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد گودرزی 10 الی 15 ابانماه بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 آبان1393ساعت 17:37  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد یاقوتی 10 الی 15 ابانماه بر گزار نمی شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه 7 آبان1393ساعت 17:35  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد کرمی 10 ابانماه تشکیل نمی شود
+ نوشته شده در  سه شنبه 6 آبان1393ساعت 17:27  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد حلفی 11 ابانماه تشکیل نمی شود
+ نوشته شده در  سه شنبه 6 آبان1393ساعت 17:24  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد رجبی نژاد  رشته حقوق کم ابان ماه برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 آبان1393ساعت 3:19  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد رجبی نژاد  رشته حقوق یکم ابان ماه برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 آبان1393ساعت 3:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عبیداوی یکم ابان ماه تشکیل نمی شود
+ نوشته شده در  چهارشنبه 30 مهر1393ساعت 17:19  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای مهدی نیک پی 30 مهرماه و1 ابانماه برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه 29 مهر1393ساعت 21:24  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عباس نیک پی 29 مهرماه تشکیل نمی شود
+ نوشته شده در  سه شنبه 29 مهر1393ساعت 14:45  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد غلامپور 1 یک ابانماه برگزار نمی شود
+ نوشته شده در  سه شنبه 29 مهر1393ساعت 10:10  توسط امین ثامر حسنی  |