به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند وبلاگ خدمات آموزش واحد خرمشهر تا راه اندازي پرتال اطلاع رساني و خدماتي دانشگاه بصورت موقت راه اندازي شد.

كليه اخبار مربوط به عدم تشكيل كلاسها و ... در اين وبلاگ ثبت خواهد شد.

دانشجویان گرامی می توانند از طریق همین وبلاگ به سایت دانشگاه مراجعه کنند.برای انجام این موضوع به بخش پیوندها مراجعه کنید.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳ آبان۱۳۸۹ساعت 11:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عبیداوی17/2/94 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 15:21  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد خلیلاوی15/2/94برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 11:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد دری 14/2/94 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 18:36  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد علوی6/2/94 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 13:11  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد گرامی مقدم 5/2/94 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۵ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 12:53  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای  اقای سید امیر موسوی6/2/94 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۵ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 12:52  توسط امین ثامر حسنی  | 
استاد مقدمیان 3/2/94 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 8:24  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای یاقوتی سه شنبه1/2/94برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 14:35  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای باقرزاده 1/2/94 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱ اردیبهشت۱۳۹۴ساعت 13:43  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد بتوندی  او2 اردیبهشت برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳۰ فروردین۱۳۹۴ساعت 16:18  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس استاد نعمتی فوق العاده دوشنبه 31 فروردین 94 درس علوم زراعی برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۳۰ فروردین۱۳۹۴ساعت 12:16  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد محقق نیا 31 فروردین94 تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۴ساعت 18:43  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد عبیداوی27 فروردین 94 تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۴ساعت 9:4  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس استاد رویسی 29 فروردین تشکیل نمی شود و  کلاس بعدی استاد رویسی 5 اردیبهشت تشکیل می شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ساعت 10:44  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد لامی نزاد26 فروردین تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۶ فروردین۱۳۹۴ساعت 9:40  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد خلیلاوی25 فروردین 94 تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۴ساعت 7:50  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد  لامی نزاد24و25 فروردین 94 تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۴ساعت 7:52  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای  استاد کرمی22فروردین 94 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  شنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۴ساعت 9:12  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد رجبی 22 فروردین 94 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۴ساعت 18:27  توسط امین ثامر حسنی  | 
ولادت حضرت  فاطمه زهرا س مبارک باد

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۴ساعت 18:24  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس دفاع مقدس استاد عقیلی20/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:56  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاس دفاع مقدس استاد عقیلی20/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 9:55  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد گودرزی20/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت 7:48  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد یاقوتی18و19 اسفند برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ اسفند۱۳۹۳ساعت 15:13  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای عباس نیک پی17/12/93 برگزانمی شود

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳ساعت 14:5  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد راضی پور 14/12/93 تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 7:48  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد لویمی14/12/93 بر گزار نمی شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت 7:46  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای بخت همت 13 اسفند 93 تشکیل نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:45  توسط امین ثامر حسنی  | 
کلاسهای استاد مالکی13و14 اسفند93 برگزار نمی شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳ اسفند۱۳۹۳ساعت 8:41  توسط امین ثامر حسنی  |